Sô cô la Đen 60Days

Được sản xuất với quy trình đặc biệt ngắn ngày (60 ngày) so với quy trình sản xuất sô cô la bình thường (6 tháng đến 2 năm) tính từ khâu thu hạt trái chin đến sản xuất sô cô la • Kiểm soát các công đoạn lên men theo tiêu chuẩn Cacao-Trace • Công thức rang riêng đặc trưng luôn duy trì ở nhiệt độ thấp và sản xuất với mẻ nhỏ nhằm lưu giữ hương vị nguyên sơ trong hạt ca cao Đóng góp cộng đồng: - Khi 01 kg socola nguyên chất đạt chứng nhận CACAO TRACE được bán ra đồng nghĩa với việc bạn đã đóng góp 01 CENT EUR (tương đương 2,300VND) hỗ trợ người nông dân Việt Nam thông qua quỹ "Chocolate Bonus"