Sáp ong (Cera alba, Cera flava)


Tên khác: Hoàng lạp, Bạch lạp.

Nguồn gốc: Chất sáp do nhiều loài Ong mật Apis sp., họ Ong (Apidae) tiết ra từ các bộ phận bài tiết để xây tổ.