BỆNH NHA CHU (Viêm lợi, lỏng chân răng...)

Đã cập nhật: 14 thg 11, 2021
Nước ép cho người BỆNH NHA CHU (Viêm lợi, lỏng chân răng…)

Nước ép 1: Cà rốt (312 ml) + Cải bó xôi (188 ml)