Có nên tiêm vắc xin lần 2 sau khi khỏi bệnh covid-19

Cho người đã tiêm lần 1 rồi mắc bệnh, sau đó khỏi bệnh. Có nên tiêm lần 2?