Cây Xà lách (hay Rau diếp xoăn)

Tên khoa học Lactuca sativa L. var. capitata L., thuộc họ Cúc - Asteraceae.


Bộ phận dùng: Thân, lá, hạt


Thành phần: Có lactucarium, lactucorin, lactucin, acid lactucic, asparagin, hyoscyamin, chlorophylle, vitamin A, B, C, D, E; các chất khoáng Fe, Ca, P, I, Mn, Zn, Cu, Na, Cl, K, Co, As, phosphat, sulfat, sterol, caroten.


Tính vị: Vị ngọt đắng, tính mát.