Cây Sài đất

Tên khác: Húng trám, Cúc nhám, Ngổ núi...

Tên khoa học: Wedelia chinensis

Họ Cúc Asteraceae


Bộ phận dùng: toàn cây trên mặt đất