Cây rau mùi tây

Tên gọi khác: ngò tây.

Tên tiếng Anh: parsley.

+ Tên khoa học: Petroselinum crispum

+ Họ: Hoa Tán (Apiaceae)