Cây rau mùi (hay Ngò rí)

Các tên gọi khác :

- Tên khoa học: Coriandrum Sativum L.

- Tên tiếng anh: Coriander

- Tên tiếng Đức: Coriandre, Korlander

Ở Việt Nam: cây ngò rí miền Bắc nước ta gọi là rau mùi, ngoài ra còn có một số tên khác như: hương quy, nguyên tuy, ngổ thơm…