Cây mắc cỡ

Tên khác: Trinh nữ, xấu hổ

Tên khoa học: Mimosa pudica

Họ Fabaceae


Bộ phận dùng: toàn cây (còn gọi là Hàm tu thảo)