Cây Mần tưới

Tên khác: trạch lan, lan thảo

Tên khoa học: Eupatorium fortunei

Họ Cúc Asteraceae


Bộ phận dùng: toàn cây