Cây Mơ tam thể (hay Mơ lông)

Tên khoa học: Paederia tomentosa

Họ Cà phê Rubiaceae


Bộ phận dùng: lá (thường dùng tươi)Công dụng: chữa lỵ trực trùng, bí tiểu. Xoa bóp trị phong thấp.


Lá dùng ch