Cây Mơ

Tên khác: Ô mai, Hạnh, Mai

Tên khoa học: Armeniaca vulgaris

Họ Hoa hồng Rosaceae


Bộ phận dùng: quả, hạt