Cây kiến cò (hay Bạch hạc)

Tên khoa học: Rhinacanthus nasutus

Họ Ô rô Acanthaceae


Bộ phận dùng: lá thân, rễ