CÂY CHỔI XỂ

Tên khác: Chổi sể, Chổi xuể, Thanh cao, Cây chổi trện.

Tên khoa học: Baeckea frutescens L., họ Sim (Myrtaceae). Cây mọc hoang ở nhiều vùng đồi trong nước ta.

Bộ phận dùng: Lá, phần trên mặt đất.

Thành phần hóa học: Tinh dầu, thành phần chủ yếu là pinen, cineol, limonen.