Cây Bổ cốt chi (hay Phá cố chỉ)

Tên gọi khác: phá cố tử, hắc cố tử, hạt đậu miêu


Tên khoa học: Psoralea corylifolia (họ Đậu Fabaceae)


Bộ phận dùng: quả (gọi là bổ cốt chi)