Cây Bồ kết

Đã cập nhật: 29 thg 10, 2021

1/ Tên khoa học: Gleditsia fera (họ Đậu Fabaceae)


Bộ phận dùng: quả, gai, hạt