Cây Bạch quả

Tên khoa học: Ginkgo biola (họ Bạch quả Ginkgoaceae)


Bộ phận dùng: lá, hạtCông dụng: