Cây Bạch chỉ

Tên khoa học: Angelica dahurica (họ hoa tán Apiaceae)


Bộ phận dùng: rễ


Thành phần của rễ: tinh dầu, coumarin