Cây Đại tướng quân (hay Náng)

Tên khác: Náng hoa trắng, Tỏi lơi

Tên khoa học: Crinum asiaticum

Họ Thủy tiên: Amaryllidaceae


Bộ phận dùng: toàn cây