Sa sâm Việt

Đã cập nhật: 8 thg 9, 2021Tên khoa học: Launaea sarmentosa (tên gọi: sâm cát, xà lách biển)


Thành phần dược chất: Khác với cây Sa sâm trong tự nhiên, Sa Sâm Việt có hàm lượng các hợp chất quý vượt trội . Ngay trên cùng một cây, hàm lượng của cả 3 nhóm hoạt chất lớn Saponin, Polyphenol và Flavonoid đều ở mức rất cao, giá trị lần lượt là: (10,8%), 290,90 mg GAEs/g) và (85,47 mg QEs/g) /g trọng lượng lá khô.